“Дванадцять Концепції для Всесвітньої Служби є інтерпретацією структури всесвітнього обслуговування АА. Вони виявляють еволюцію, за допомогою якої АА дійшло до свого теперішнього вигляду, і вони докладно викладають досвід і міркування, на які наша структура опирається сьогодні. ”   Керівництво зі служіння АА

ДВАНАДЦЯТЬ КОНЦЕПЦІЙ ДЛЯ ВСЕСВІТНЬОЇ СЛУЖБИ

(Коротка форма)

Концепція перша

Остаточна відповідальність і остаточна влада для всесвітніх служб АА завжди повинні належати колективній свідомості всього нашого Товариства.

Концепція друга

Конференція загального обслуговування АА майже у кожному практичному випадку стала діючим голосом і дієвою свідомістю усієї нашої Спільноти у її світових справах.

Концепція третя

Щоб забезпечити  ефективне лідерство, нам слід наділити кожний елемент АА — Конференцію, Раду загального обслуговування та її корпорації обслуговування, персонал, комітети і директорів — традиційним “Правом Рішення”.

Концепція четверта

На всіх рівнях відповідальності ми повинні підтримувати традиційне “Право Участі”, даючи можливість бути представленими при голосуванні у відповідній пропорції до відповідальності, яку має кожен виконувати.

Концепція п’ята

По всій нашій структурі традиційне “Право Апеляції” повинно переважати, щоб думка меншості була почута і особисті скарги були уважно розглянуті.

Концепція шоста

Конференція визнає, що головна ініціатива і активна відповідальність у більшості справ всесвітнього обслуговування повинні здійснюватись довіреними членами Конференції, коли вони діють як Рада загального обслуговування.

Концепція сьома

Хартія і Статут Ради загального обслуговування є правовими інструментами, які уповноважують довірених осіб керувати і вести справи всесвітньої служби. Хартія Конференції не є правовим документом; вона покладається на традиції і кошти АА для остаточної дієвості.

Концепція восьма

Довірені особи є головними планувальниками і розпорядниками загальної політики і фінансування. Вони відповідають за обов’язковий нагляд над окремо зареєстрованими і постійно активними службами і здійснюють його через їх здатність обирати директорів усіх цих структур.

Концепція дев’ята

Вміле лідерство обслуговування є необхідним на всіх рівнях для нашого майбутнього функціонування і безпеки. Головне лідерство у всесвітній службі, як це практикували засновники, повинні обов’язково взяти на себе довірені особи.

Концепція десята

Кожному обов’язку служіння слід надати відповідні повноваження служіння; обсяг такого повноваження повинен завжди бути добре визначеним.

Концепція одинадцята

Довіреним особам слід завжди мати якнайкраще можливі комітети, директорів корпоративних служб, керівників, персонал і консультантів. Склад, кваліфікації, процедури призначення та права і обов’язки завжди будуть предметом серйозної турботи.

Концепція дванадцята

Конференція повинна дотримуватися духу традиції АА, приділяючи увагу тому, щоб вона ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади; щоб достатні поточні фонди і резерви були завбачливим фінансовим принципом; щоб жодного з її членів не було поставлено на позицію з необмеженою владою над іншими; щоб вона приймала всі важливі рішення шляхом обговорення, голосування і, де це тільки можливо, зі значною одностайністю; щоб жодна її дія ніколи не була особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки; що вона ніколи не здійснюватиме управлінські дії; і що подібно до Спільноти, якій вона служить, вона назавжди залишатиметься демократичною у думці і дії.

ДВАНАДЦЯТЬ КОНЦЕПЦІЙ ДЛЯ ВСЕСВІТНЬОЇ СЛУЖБИ

(Розгорнута форма)

 1. Остаточна відповідальність і остаточна влада для всесвітніх служб АА завжди повинні належати колективній свідомості всього нашого Товариства.
 2. Коли у 1955 році групи АА підтвердили постійну хартію для їхньої Конференції з загального обслуговування, то вони тим самим, делегували Конференції повну владу для активного підтримання наших всесвітніх служб, і таким чином зробили Конференцію, – за виключенням будь-яких змін у Дванадцяти Традиціях або у статті 12 Хартії Конференції – справжнім голосом і дієвою свідомістю для всього нашого Товариства.
 3. Враховуючи традиційні засоби створення і підтримання ясно визначених робочих стосунків між групами, Конференцією, Радою загального обслуговування АА та її декількома корпораціями обслуговування, персоналом, комітетами і директорами, а внаслідок цього забезпечення їх ефективного лідерства, можна зрозуміти, що ми наділяємо кожен з цих елементів всесвітньої служби традиційним «Правом Рішення».
 4. Через структуру нашої Конференції ми повинні підтримувати на всіх рівнях відповідальності традиційне «Право Участі», піклуючись про те, щоб кожному підрозділу або групі наших всесвітніх служителів дозволялося бути представленими при голосуванні у відповідній пропорції до тих обов’язків, що має кожний підрозділ чи група.
 5. По всій структурі нашого всесвітнього обслуговування традиційне «Право Апеляції» повинно переважати, щоб запевнити нас у тому, що думка меншості буде почута, і що петиції про задоволення особистих скарг уважно розглядатимуть.
 6. Від імені АА в цілому, наша Конференція з загального обслуговування несе головну відповідальність за підтримання наших всесвітніх служб і традиційно приймає остаточне рішення щодо значних справ загальної політики і фінансів. Але Конференція також визнає, що головна ініціатива і активна відповідальність у більшості з цих справ повинна здійснюватись головним чином довіреними членами Конференції, коли вони діють між собою як Рада загального обслуговування Анонімних Алкоголіків.
 7. Конференція визнає, що Хартія і Статут Ради загального обслуговування є правовими інструментами: що у такий спосіб довірені особи повністю уповноважені керувати і вести всі справи всесвітньої служби Анонімних Алкоголіків. У подальшому стає зрозумілим, що Хартія Конференції сама по собі не є правовим документом, навпаки, вона спирається на силу традиції і владу набутків АА для своєї остаточної дієвості.
 8. Довірені особи Ради загального обслуговування спроможні діяти у двох основних сферах: (а) Стосовно значних справ загальної політики і фінансування, вони є головними планувальниками і розпорядниками. Вони і їх головні комітети безпосередньо керують цими справами. (б) Але, стосовно наших окремо зареєстрованих і постійно активних служб, їх зв’язок з довіреними особами головним чином полягає у повному збереженні власності та обов’язковому нагляді у межах їх здатності обирати директорів усіх цих структур.
 9. Вмілі лідери обслуговування, разом з розсудливими і відповідними методами їх обрання, необхідні на всіх рівнях для нашого майбутнього функціонування і безпеки. Найважливіше лідерство у всесвітній службі, як це практикували засновники АА, повинно обов’язково бути прийняте довіреними особами Ради загального обслуговування Анонімних Алкоголіків.
 10. Кожному обов’язку служіння слід надати відповідні повноваження служіння; обсяг такого повноваження повинен завжди бути добре визначеним чи то традицією, чи резолюцією, чи особливою посадовою інструкцією, або відповідними хартіями і статутами.
 11. Оскільки довірені особи мають вирішальну відповідальність за адміністрування всесвітньою службою АА, їм слід завжди отримувати допомогу від якнайкраще можливих постійних комітетів, директорів корпоративних служб, керівників, персоналу і консультантів. Тому склад цих основних комітетів і рад служб, особиста кваліфікація їх членів, метод їх призначення на службу, системи їх ротації, спосіб, у який вони пов’язані один з одним, особливі права і обов’язки наших керівників, персоналу і консультантів разом з належною базою фінансової компенсації цих спеціальних співробітників буде завжди предметом серйозного піклування та турботи.
 12. Загальні гарантії Конференції:

У всіх своїх видах діяльності Конференція з загального обслуговування повинна дотримуватися духа Традиції АА, приділяючи велику увагу тому, щоб Конференція ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади;

що достатні поточні фонди плюс достатні резерви повинні бути завбачливим фінансовим принципом;

щоб жодного з членів Конференції не було поставлено на позицію з необмеженою владою над будь-ким іншим;

що всі важливі рішення приймаються шляхом обговорення, голосування і, де це тільки можливо, зі значною одностайністю;

що жодна дія Конференції жодним чином не є особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки;

що хоча Конференція може діяти для служби Анонімних Алкоголіків, вона ніколи не повинна здійснювати будь-які управлінські дії; і

що подібно Товариству Анонімних Алкоголіків, якому вона служить, сама Конференція назавжди залишатиметься демократичною у думці і дії.

Примітка: Конференція з загального обслуговування АА рекомендувала детально вивчати «розгорнуту форму Концепцій». «Дванадцять концепцій для Всесвітньої Служби», де уважно розглянуті всі ці принципи служіння АА співзасновником Товариства Біллом В., можна придбати в Офісі загального обслуговування (G.S.O.).

Що таке три заповіти АА?

Одужання, Єдність і Служіння. Вони походять з досвіду, що був набутий найпершими членами, через який вони пройшли, і яким поділилися з нами: у Дванадцяти Кроках – пропозиції для Одужання; у Дванадцяти Традиціях – пропозиції для досягнення Єдності; і Служіння АА описане у “Керівництві зі служіння АА / Дванадцять Концепцій всесвітнього служіння” і “Анонімні Алкоголіки стають дорослими”.