Західно-Український Регіон АА створено для спільної дії груп АА в його рамках. Приналежність групи до Регіону АА є добровільною.

Західно-Український Регіон АА складається з груп АА міст Дрогобича, Івано-Франківська, Львова, Стрия, Тернополя, які погодилися брати участь у роботі структур служб Регіону.

Конференція по обслуговуванню груп АА Західно-Українського Регіону, яка збирається раз на рік,  є організатором обслуговування АА у Регіоні. Як хранитель 12 Традицій АА , Конференція висловлює свою думку з питань діяльності АА в Регіоні.

В період між Конференціями виконавчу роль виконують Рада Регіону та Комітети Регіону. Конференція є виключно службовим, а не керівним органом. Усі важливі рішення приймаються шляхом обговорення та голосування. Конференція обирає регіональних делегатів на Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні до служби в комітетах та представників від регіону до Української Ради Обслуговування (УРО).

СКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ:

Конференція по обслуговуванню груп АА Західно-Українського Регіону складається з:

– Делегатів Конференції – Довірених осіб груп до Ради Регіону (по 1 особі з кожної групи), які  делеговані групами для роботи в Раді Регіону.

– Делегатів Конференції – Заступників (дублерів) Довірених осіб груп до Ради Регіону (по 1 особі з кожної групи), які делеговані групами для роботи в Комітетах Регіону.

– Діючої Довіреної особи Регіону до Української Ради Обслуговування (УРО) або її заступника (до моменту обрання наступника).

– Діючих Делегатів Регіону на Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні (до моменту обрання наступників).

– Діючого Голови Ради Регіону (до моменту обрання наступника).

– Діючого Скарбника Ради Регіону (до моменту обрання наступника).

– Діючого Бібліотекаря (до моменту обрання наступника).

РАДА РЕГІОНУ:

Рада Регіону є невід’ємною складовою частиною Конференціі по обслуговуванню груп Регіону. Вона відповідає за діяльність Служб Регіону в період часу між Конференціями.

В Раду Регіону входять Довірені особи груп (представник від групи до Ради Регіону).

Посадові особи Ради Регіону – голова Ради, заступник голови, секретар, скарбник і бібліотекар.

Рада Регіону за необхідності може створювати постійно діючі комітети по основним напрямам роботи

Служби Регіону:

 1. 1. Реалізує рекомендації Конференції по обслуговуванню груп АА Західно-Українського Регіону
 2. 2. Відповідальна за стан продажу та розповсюдження літератури в Регіоні
 3. Здійснює нагляд та відповідає за фінансову діяльність Регіону
 4. 4. Відповідає за видавництво регіонального списку адрес груп АА
 5. 5. Відповідає за контакти з організаціями й установами поза АА, та зі ЗМІ
 6. Відповідає за організацію інформаційних зустрічей АА на території Регіону АА та зустрічей під патронатом Регіону
 7. 7. Підтримує контакти та співпрацює з іншими Регіонами
 8. 8. Відповідає за організацію та перебіг Конференції по обслуговуванню груп АА Західно-Українського Регіону
 9. 9. Вибирає зі свого складу голову Ради Регіону, заступника голови, бібліотекаря, секретаря та скарбника Ради Регіону, направляє довірених осіб на роботу в окремих Комітетах ( при наявності)
 10. 10. Зібрання Ради Регіону відбуваються раз у квартал або частіше, якщо в цьому є потреба. Зібрання Комітету по обслуговуванню груп Львівської області відбувається раз на місяць або частіше, якщо в цьому є потреба.
 11. 11. Рада Регіону раз в квартал готує звіт про свою роботу (загальний, фінансовий і звіт бібліотеки) і доносить його до всіх груп Регіону.